Wdrożenie GDPR/RODO

27 kwietnia 2016 r. zostało przyjęte GDPR (General Data Protection Regulation) zwane również RODO, które zacznie być stosowane we wszystkich krajach członkowskich już od 25 maja 2018 r.

Warto zwrócić uwagę, że jest to rewolucyjna zmiana w systemie ochrony danych osobowych ze względu na wprowadzenie szeregu nowych obowiązków. RODO wymaga wbudowania ochrony prywatności we wszystkie procesy zachodzące w firmie (privacy by design) oraz wdrożenia rozwiązań zaprojektowanych dla konkretnej organizacji, które realnie wpłyną na poziom ochrony danych osobowych w firmie.

Co istotne,  RODO wprowadza wysokie kary finansowe nawet do 20 mln EUR lub 4% światowego przychodu w przypadku nieprzestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę prawną związaną z wdrożeniem RODO w organizacji, w szczególności poprzez:

  • przeprowadzenie w siedzibie Klienta audytu RODO, obejmującego inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności biznesowej firmy,
  • dostosowanie do wymagań  RODO  klauzul zgód, treści obowiązków informacyjnych  oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wdrożenie dokumentacji wymaganej przepisami RODO (np. rejestr czynności przetwarzania),
  • wdrożenie procedur zapewniających wykazanie zgodności z przepisami (np. procedury retencji danych, notyfikowanie naruszeń,  realizacja prawa do bycia zapomnianym),
  • przygotowanie  rekomendacji dotyczących , dostosowania obszarów kluczowych zmian do wymogów RODO oraz zdefiniowanie kluczowych zadań w ramach zinwentaryzowanych procesów,
  • przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla Klienta,
  • wsparcie i koordynacja wdrożenia RODO w grupie przedsiębiorstw (dostosowywanie międzynarodowych standardów korporacji do przepisów prawa krajowego).

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania, w tym analizy i monitorowania ruchu na stronie (m.in. Google Analytics). W tym celu strona wykorzystuje także tzw. dane eksploatacyjne. Zgodę na korzystanie z cookies wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu (art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego). więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij