Dokumentacja i klauzule RODO

-> Potrzebujesz dokumentacji lub klauzul informacyjnych a nie masz zasobów by je samodzielnie przygotować?

-> Masz dokumentację i klauzule informacyjne, ale nie jesteś pewien czy są prawidłowe lub kompletne?

-> Masz Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, ale nie wiesz czy możesz z nich korzystać pod rządami RODO albo czy potrzebujesz czegoś jeszcze?

-> Kupiłeś gotową dokumentację lub skorzystałeś z ogólnodostępnych wzorów i nie czujesz, że odpowiadają potrzebom twojej organizacji lub nie wiesz jak je uzupełnić?

-> A może masz dokumentację, ale brakuje Ci klauzul informacyjnych?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, nasza oferta jest adresowana Ciebie. RODO wskazuje, że zapewnienie zgodności z jego przepisami można zrealizować poprzez stosowanie odpowiednich polityk ochrony danych. Polityki te, będące środkiem organizacyjnym, są idealnym narzędziem do wykazywania przestrzegania przepisów RODO. Muszą one jednak odpowiadać potrzebom danej organizacji. Co więcej, w niektórych miejscach RODO wprost wskazuje na obowiązki dokumentacyjne takie jak np. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania czy dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych. Wobec tego administratorzy danych powinni posiadać przynajmniej podstawowe dokumenty, które są wymagane przepisami RODO. Niezależnie od dokumentacji, każdy administrator danych powinien realizować wobec osób, których dane przetwarza (np. swoich pracowników czy klientów) obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i 14 RODO. W tym celu powinien opracować klauzule informacyjne, zgodnie z treścią wskazanych przepisów, zawierające wszystkie wskazane w nich elementy.

Oferujemy:

– przygotowanie kompletnej dokumentacji RODO,

– przygotowanie wybranych polityk lub procedur,

– weryfikację stosowanej przez organizację dokumentacji RODO,

– wsparcie w uzupełnieniu dokumentacji RODO,

– opracowanie klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód na przetwarzanie danych,

– weryfikację stosowanych klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód na przetwarzanie danych,

– przygotowanie lub weryfikacja umowy powierzenia danych do przetwarzania oraz umowy o współadministrowanie danymi osobowymi.

 

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij