E-commerce/digital content

W zakresie specjalizacji e-commerce świadczymy usługi m.in. :

 • opracowania kompleksowej dokumentacji związanej ze sprzedażą lub świadczeniem usług przez Internet, w tym regulaminów, klauzul informacyjnych oraz rozmieszczania określonych treści w procesie sprzedażowym,
 • weryfikacja ścieżki zakupowej pod kątem spełnienia wymogów prawa ochrony konsumenta,
 • oceny regulaminów i umów pod kątem występowania w nich tzw. klauzul niedozwolonych i możliwych sankcji ze strony organów regulacyjnych,
 • sporządzania opinii oraz analiz prawnych, w tym dotyczących kosztów i możliwych korzyści prowadzenia sporów z organami regulacyjnymi,
 • dostosowanie treści prawnych do środka za pośrednictwem, którego będą one przekazywane (strona www, aplikacja mobilna, wiadomości sms.),
 • reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przed sądami i organami administracyjnymi (Prezes UOKiK),
 • tworzenie modeli prawnych dla założeń biznesowych w ramach platform internetowych,
 • obsługę projektów dostarczania konsumentom treści cyfrowych (np. VOD, ebooki, streaming),
 • ocena architektury aplikacji mobilnych,
 • uzgadnianie zmian treści prawnych z działami marketingowymi pod kątem optymalizacji sprzedaży i możliwości przeprowadzenia testów A/B,
 • w uzgodnieniu z klientami świadczymy pomoc w zakresie opracowywania treści minimalizujących spadki konwersji w związku z koniecznością wdrażania nowych rozwiązań.

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij