Wsparcie IOD i stała obsługa prawna

-> Powołałeś inspektora ochrony danych, który potrzebuje wsparcia prawnego?

-> Inspektor nie radzi sobie z wykonywaniem wszystkich obowiązków lub chce sprawdzić czy realizuje je prawidłowo?

-> A może nie powołałeś inspektora więc potrzebujesz stałej obsługi prawnej z zakresu ochrony danych osobowych?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, nasza oferta jest adresowana Ciebie. Bardzo często jest tak, że inspektorem zostaje jeden z pracowników administratora lub podmiotu przetwarzającego. Osoba ta, nie ma często wszystkich kompetencji niezbędnych do pełnienia tego stanowiska lub po prostu potrzebuje skonsultować podejmowane działania. Może być również tak, że inspektor nie pracuje na cały etat, w związku z czym nie ma czasu na realizację wszystkich obowiązków. Tymczasem podmiot, który powołał inspektora jest zobowiązany do zapewnienia mu wsparcia w realizacji jego zadań oraz odpowiednich zasobów niezbędnych do ich wykonania. Takim wsparciem może być właśnie pomoc kancelarii. Podmiot, który nie powołał inspektora może nawet bardziej potrzebować stałego wsparcia prawnego by być w stanie zapewnić stałą zgodność z przepisami RODO. Powinien być także w stanie wykazać, że nie ma obowiązku powoływania inspektora.

Oferujemy:

– wsparcie inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich zadań (stałe lub doraźne),

– szkolenia dla inspektorów ochrony danych,

– pomoc w wyznaczaniu zakresu obowiązków inspektora,

– przygotowywanie opinii odnośnie obowiązku lub braku obowiązku powołania inspektora

– stałą obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w ramach z góry ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, polegającą m.in. na opiniowaniu planowanych procesów przetwarzania, odpowiadaniu na wnioski podmiotów danych, prowadzeniu wymaganych rejestrów.

 

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij