Archiwa IPN a RODO – czy można żądać usunięcia danych?

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z mec. Mirosławem Gumularzem jaki został opublikowany na portalu prawo.pl odnośnie możliwości żądania usunięcia danych z dokumentów archiwalnych IPN w oparciu o RODO: https://www.prawo.pl/prawo/dane-z-archiwow-ipn-mozna-korygowac,503225.html.

Poniżej fragmenty tekstu:

W praktyce stosowania RODO pojawiło się pytanie, czy rodo dotyczy archiwów historycznych związanych z tożsamością polskiego narodu? Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt I OSK 3325/19 orzekł, że przepisy RODO obowiązują też Instytut Pamięci Narodowej.

Komentując wskazane orzeczenie mec. Mirosław Gumularz wskazał:

Nie mamy żadnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które by nam ten problem wyjaśniły. RODO wyraźnie mówi, że rozporządzenie to stosuje się w zakresie, w jakim kwestie ochrony danych osobowych regulowane są prawem europejskim. Nie znalazłem argumentów, aby sprawy związane z ochroną dziedzictwa mieściły się w zakresie traktatów unijnych. Przyłączam się do głosów, które mówią, że jest to wyrok mocno kontrowersyjny. Ustawodawca krajowy, gdyby chciał, mógłby rozciągnąć ochronę danych na inne kwestie nie związane z rozporządzeniem, tak jak to zrobił np. przy ochronie jednoosobowych przedsiębiorców w przypadku prawa konsumenckiego, wprowadzając równoległą ochronę do tej, która wynika z prawa europejskiego. Ale w naszym prawie krajowym przepisu rozszerzającego mechanizmy ochrony danych na archiwa historyczne – nie ma.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/dane-z-archiwow-ipn-mozna-korygowac,503225.html

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij