Badania trzeźwości – komentarz GKK w Dzienniku Gazecie Prawnej

Badania trzeźwości – komentarz GKK w Dzienniku Gazecie Prawnej

Kontynuujemy temat badań alkomatem w kontekście RODO. Czy prowadzenie testów na obecność alkoholu jest rodzajem monitoringu pracowników w rozumieniu kodeksu pracy? Czy może być w ten sposób uzasadniane? Odpowiedź na te i inne pytania znajduje się w tekście opublikowanym przez DGP. Komentarza udzieliła mec. Patrycja…

Read more

GKK – publikacja dotycząca kontrolii

GKK – publikacja dotycząca kontrolii

Zapraszamy Państwa do lektury naszej najnowszej publikacji “Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami” (wydawnictwo Wolters Kluwer). Książka jest obecnie w przedsprzedaży. Publikacja składa się z 4 części: – pytania i odpowiedzi (np. czy kontrola może być niezapowiedziana, jakie…

Read more

GKK w TVN24 BIS

GKK w TVN24 BIS

Mec. Mirosław Gumularz wziął udział w TVN24 BIS w dyskusji dotyczącej sensu objaśnień Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie rekrutacji.

Read more

GKK o marketingu i sprzedaży

GKK o marketingu i sprzedaży

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury redagowanej i współtworzonej przez nas publikacji: “Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży”, która ukaże się już 31 stycznia, nakładem wydawnictwa Beck. W książce skupiamy się na omówieniu kwestii istotnych dla wskazanych branży, takich jak problem profilowania, modele współadministrowania, kwestia…

Read more

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij