Konferencja o kontroli

Konferencja o kontroli

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja „Przygotuj się do kontroli UODO Skuteczny nadzór przestrzegania przepisów RODO” podczas której mec. Patrycja Kozik miała nie tylko przyjemność wygłosić wystąpienie na temat rejestrów administratora i procesora podczas kontroli – jakie niezbędne elementy powinny się w nich znaleźć a…

Read more

Darknet i bezpieczeństwo Internetu

Darknet i bezpieczeństwo Internetu

Dlaczego darknet jest groźny? Czy korzystanie z niego jest legalne? Na te i inne pytania odpowiadał mec. Mirosław Gumularz w rozmowie z wPolsce.pl. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wywiadem.

Read more

Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się właśnie pierwszy na rynku Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, którego współautorami są mec. Mirosława Gumularz i mec. Patrycji Kozik. Komentarz można kupić pod poniższym…

Read more

Pierwsza decyzja Prezesa UODO nakładająca karę – komentarz GKK

Pierwsza decyzja Prezesa UODO nakładająca karę – komentarz GKK

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem czasopisma ABI Expert, w którym mec. Kozik miała przyjemność omówić temat niewspółmiernie dużego wysiłku w kontekście realizacji wtórnego obowiązku informacyjnego, na tle decyzji Prezesa Urzędu – kontrowersyjnej decyzji nakładającej pierwszą administracyjną karę pieniężną na spółkę zajmującą się…

Read more

Badania trzeźwości – komentarz GKK w Dzienniku Gazecie Prawnej

Badania trzeźwości – komentarz GKK w Dzienniku Gazecie Prawnej

Kontynuujemy temat badań alkomatem w kontekście RODO. Czy prowadzenie testów na obecność alkoholu jest rodzajem monitoringu pracowników w rozumieniu kodeksu pracy? Czy może być w ten sposób uzasadniane? Odpowiedź na te i inne pytania znajduje się w tekście opublikowanym przez DGP. Komentarza udzieliła mec. Patrycja…

Read more

GKK – publikacja dotycząca kontrolii

GKK – publikacja dotycząca kontrolii

Zapraszamy Państwa do lektury naszej najnowszej publikacji “Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami” (wydawnictwo Wolters Kluwer). Książka jest obecnie w przedsprzedaży. Publikacja składa się z 4 części: – pytania i odpowiedzi (np. czy kontrola może być niezapowiedziana, jakie…

Read more

GKK w TVN24 BIS

GKK w TVN24 BIS

Mec. Mirosław Gumularz wziął udział w TVN24 BIS w dyskusji dotyczącej sensu objaśnień Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie rekrutacji.

Read more

GKK o marketingu i sprzedaży

GKK o marketingu i sprzedaży

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury redagowanej i współtworzonej przez nas publikacji: “Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży”, która ukaże się już 31 stycznia, nakładem wydawnictwa Beck. W książce skupiamy się na omówieniu kwestii istotnych dla wskazanych branży, takich jak problem profilowania, modele współadministrowania, kwestia…

Read more

Ochrona danych w sektorze publicznym – publikacja GKK

Ochrona danych w sektorze publicznym – publikacja GKK

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją mec. dra Mirosława Gumularza Ochrona danych w sektorze publicznym” (Wolters Kluwer). Książka dotyczy kluczowych wymogów odo w zderzeniu ze specyfiką sektora publicznego. Publikacja może zainteresować także osoby (zwłaszcza IOD) spoza sektora publicznego ponieważ została napisana w systemie: wymóg ogólny…

Read more

GKK w Akademii Inspiracji Grupy Pracuj

GKK w Akademii Inspiracji Grupy Pracuj

Wszystkim, którzy chcą się zainspirować polecamy serdecznie webinarium z dr Gumularzem, który podzieli się wiedzą na temat praktykcznych aspektów RODO z perspektywy kilku miesięcy po wdrożeniu.21

Read more

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij