Dear Customers,

Information listed on this page will help you build your own website in the most effective way.
Our primary goal is developing a secure and customizable theme framework that meets the needs of the end user. Therefore, our customers are able to create websites using our templates as easy as 1-2-3! This process requires minimum knowledge of WordPress and coding, and extended documentation and our Support Team is always at your service. However, we ask you to keep in mind that sometimes issues occur not because of templates malfunction. There might be situations when it doesn’t depend on us and the framework. For example, server settings, some extra functional that requires deep file customization, or additional plugins usage. And of course, and attempt to build a website in a very short amount of time.

Since we put a lot of effort, knowledge and devotion into creating quality products, we do not make smaller customization projects upon your requests. For such inquiries we recommend contacting our partner Mockingbird Custom Website Studio. They know our theme framework perfectly and have a highly-professional team of developers. The statistic shows that the majority of the customers that have contacted Mockingbird for customization were satisfied with the results and recommend the services to other users.

Customization

Our Customization Services

 • Logo/company’s name replacement – $19
  We will replace the template’s logo with yours on each of the template’s pages. Customer should provide logo in good quality in .PSD, .EPS, .AI or .CDR format
 • Advanced contact form for WordPress template – from $45
  Creating advanced contact form with your own fields with dropdowns / checkboxes / radio buttons
 • Installation – $39
  Template will be installed to your server to look like in our on-line demo. Access to admin panel will be granted to you to manage your website
 • Contact form customization – $29
  We’ll rename field’s names, add or remove no more than 2 text fields
 • Change fontello icon – from $19
 • Custom page layout – from $30
 • Woocommerce Shop page settings – from $45
 • WordPress Website Migration/Transfer/Cloning – $49
 • Language file localization – from$20

If you need our assistance, feel free to submit a ticket for our professional team here

Customization

Packages

 • Template will be installed to your server to look like in our online demo. Access to Admin panel will be granted to you to manage your website.
 • We will replace the template’s logo with yours on each page of the template. Customers should provide logos in good quality in .PSD, .EPS, .Al, or .CDR format.

Submit a request

 • Spam filtering plugin to keep your comments clean
 • Google Analytics for ultimate traffic stats
 • Plugin to change login page url in order to secure your website from hackers attacks
 • Plugin for easy backup
 • Installation service is not included in this pack

Submit a request
gold
price
$250

 • The template you have purchased from us will be customized with your logo, colors and content up to 6 pages (additional programming is not included).
 • Finally, we will install it on your server.

Submit a request

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij