Szkolenia

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 29.10.2018 r. W KRAKOWIE!

ZAPISY -> DO 25.10.2018 R.

TEMAT SZKOLENIA:

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI I ZATRUDNIENIU W ŚWIETLE RODO, PRZEPISÓW WDRAŻAJĄCYCH, WYTYCZNYCH ORGANÓW ORAZ PLANOWANYCH ZMIAN

CENA: 690 zł netto

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie spotka się z zainteresowaniem wszystkich osób mających na co dzień do czynienia z rekrutacjami i danymi kadrowymi. Będą to zarówno rekruterzy, dostawcy narzędzi do rekrutacji, jak i pracownicy działów kadr i HR, w tym inspektorzy ochrony danych, chcący poszerzyć swoją wiedzę z zagadnień dotyczących przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników. Co ważne, szkolenie adresowane jest wyłącznie do osób zapisujących się na nie w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (faktura VAT), co nie wyklucza udziału pracowników danego podmiotu, który będzie opłacał za ich udział wystawioną przez nas FV.

Czego dotyczy szkolenie?

Szkolenie jest poświęcone zagadnieniom z zakresu rekrutacji i zatrudnienia w kontekście przetwarzania danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku we wszystkich Państwach członkowskich zaczęło być stosowane RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które wymaga wprowadzenia wielu zmian u wszystkich administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, każdy podmiot, który rekrutuje czy zatrudnia pracowników, powinien spełnić wymogi nowych przepisów. Sytuację utrudnia fakt, że prócz obecnie obowiązujących przepisów RODO problematykę rekrutacji i zatrudnienia regulują także przepisy Kodeksu Pracy, które niebawem zostaną zmienione przez przepisy wdrażające RODO. To wszystko czyni materię dotyczącą rekrutacji i zatrudnienia bardzo skomplikowaną – dlatego celem niniejszego szkolenia jest płynne omówienie wskazanych zagadnień, bazujące na praktycznych przykładach i doświadczeniu audytowym prowadzących. Omawiane będą także wymogi określone w poradniku Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie rekrutacji i zatrudnienia.

Szczegóły organizacyjne do pobrania w poniższym pliku:

informacje_organizacyjne_szkolenie_GKK

 PROGRAM

1. Reforma ochrony danych osobowych – podstawowe informacje (09:00 – 09:30)

 • RODO – założenia i zasady w kontekście branży HR
 • Rozporządzenie a nowa ustawa o ochronie danych osobowych
 • Obowiązujące przepisy KP a projektowane – czyli co stosować i co jeszcze się zmieni?

2. Rekrutacja na gruncie RODO i najnowszego projektu KP (21.08) (09:30 – 11:30)

 • Jakich danych można żądać od kandydata do pracy?
 • Jakie są podstawy przetwarzania danych kandydatów do pracy?
 • Czy i ewentualnie o jakie zgody prosić kandydatów w procesie rekrutacji oraz jakie są wymogi związane z pozyskiwaniem zgody – przykłady praktyczne
 • Na co zwrócić uwagę przy współpracy z innymi podmiotami (agencje rekrutacyjne, portale etc.) i co powinno znaleźć się w umowach w tymi podmiotami?
 • Jak określić wymagania dla systemów IT służących do rekrutacji?

3. Zatrudnienie pracowników po 25 maja (11:45 – 13:00)

 • Jakich danych można wymagać od pracownika na etapie zatrudnienia?
 • Przetwarzanie danych osobowych zwykłych i wrażliwych (dane dotyczące stanu zdrowia) – podstawy prawne i problemy z tym związane
 • Przekazywanie danych pracowników innym podmiotom – kontrahenci, medycyna pracy, benefity – kiedy trzeba zawierać umowy powierzenia?
 • Stosowanie biometrii w zatrudnieniu – czy wejście do pracy na odcisk palca jest dopuszczalne?
 • Monitoring wizyjny w miejscu pracy – jak o nim informować i co zawrzeć w regulaminie pracy – przykłady praktyczne
 • Inne formy monitorowania pracownika – jak stosować je zgodnie z prawem?
 • Błędy w dokumentacji pracowniczej
 • Zmiany w retencji (długości przechowywania) danych pracowniczych

4. Rekrutacja i zatrudnienie w świetle najnowszego poradnika PUODO i Opinii Grupy roboczej w sprawie przetwarzania danych w pracy (13:45 – 15:00)

 • Podstawy przetwarzania
 • Retencja danych – czyli jak długo przechowywać CV?
 • Co robić z niechcianymi CV?
 • Czy można prześwietlać pracownika u byłego pracodawcy?
 • Przetwarzanie danych z mediów społecznościowych
 • Pozyskiwanie pracowników przez Agencje Pracy Tymczasowej
 • Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi
 • Czy można stosować GPS w samochodach służbowych?
 • Wykorzystywanie danych pracowników do umieszczenia na identyfikatorze

5. Rekrutacja i zatrudnienie – na co jeszcze zwrócić uwagę? (15:00 – 16:30)

 • Realizacja praw pracowników i kandydatów ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do danych
 • Retencja danych pracowniczych – jak długo można przechowywać dane pracowników?
 • Rozliczalność w procesach kadrowych – co należy przekazać pracownikom i jakie oświadczenia od nich odebrać by wykazać zgodność z RODO
 • Dokumentacja – czy można wykorzystać dotychczasową dokumentację? Czego wymaga Prezes Urzędu?
 • Jakie działania związane z zatrudnieniem i rekrutacją mogą wpływać na ocenę skutków dla ochrony danych

6. Odpowiedzi na pytania uczestników (Q/A) (16:30 – 17:00)

Szczegóły organizacyjne do pobrania w poniższym pliku:

informacje_organizacyjne_szkolenie_GKK

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia w innym zakresie tematycznym prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@gkklegal.pl

Galeria

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania, w tym analizy i monitorowania ruchu na stronie (m.in. Google Analytics). W tym celu strona wykorzystuje także tzw. dane eksploatacyjne. Zgodę na korzystanie z cookies wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu (art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego). więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij