RODO dla MŚP

RODO dla MŚP

Z przyjemnością informujemy, że publikacja „RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw”, której współautorami są mec. Patrycja Kozik oraz dr Mirosław Gumularz, znalazła się na trzecim miejscu listy najlepiej sprzedających się książek miesiąca maja w prawniczej księgarni internetowej www.profinfo.pl

Read more

GKK w Magazynie ODO

GKK w Magazynie ODO

W najnowszym numerze Magazynu ODO ochrona danych osobowych ukazały się aż dwa teksty mec. dr Mirosława Gumularza i mec. Patrycji Kozik- pierwszy poświęcony problemom w rekrutacji prowadzonym przez agencję pracy tymczasowej i drugi na temat współadministrowania danymi osobowymi na gruncie #RODO. Zapraszamy do lektury!

Read more

GKK na konferencji UJ & OIRP Kraków

GKK na konferencji UJ & OIRP Kraków

Dzisiaj odbyła się konferencja „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Nowe wyzwania dla radcy prawnego w zakresie ochrony danych osobowych” organizowana przez OIRP w Krakowie. Jednym z prelegentów był Mirosław Gumularz, który wygłosił referat pt. „Ochrona danych osobowych w rekrutacji. Dlaczego powstanie kodeksu ODO w…

Read more

RODO w rekrutacji

RODO w rekrutacji

Jak RODO wpłynie na pracę rekruterów? O tym dzisiaj Mirosław Gumularz na spotkaniu organizowanym przez eRecruiter.

Read more

Webinarium: GKK i Wolters Kluwer

Webinarium: GKK i Wolters Kluwer

Zapraszamy dzisiaj na webinarium organizowane przez Wolters Kluwer: Wybrane obowiązki administratora danych osobowych w kontekście dokumentacji zgodnej z RODO -> początek godzina: 14.30. Webinarium będzie prowadził r. pr. dr Mirosław Gumularz

Read more

GKK i Rzeczpospolita o RODO w rekrutacji

GKK i Rzeczpospolita o RODO w rekrutacji

Dzisiaj mec. Patrycja Kozik na konferencji „Rozmowy rekrutacyjne 2018” organizowanej przez Rzeczpospolita opowiadała o #RODO w rekrutacji, czyli jak rekrutować zgodnie z prawem po 25 maja. Więcej na: https://konferencje.rp.pl/…/4/1049-rozmowy-rekrutacyjne-2018

Read more

GKK na konferencji „Rozmowy rekrutacyjne 2018”

GKK na konferencji „Rozmowy rekrutacyjne 2018”

Patrycja Kozik wzięła udział w konferencji „Rozmowy rekrutacyjne 2018” organizowanej przez Rzeczpospolita, na której opowiedziała o RODO w rekrutacji, czyli jak rekrutować zgodnie z prawem po 25 maja. Więcej na https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/4/1049-rozmowy-rekrutacyjne-2018  

Read more

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij