WDROŻENIE RODO 2.0

-> Przeprowadziłeś audyt RODO, ale zabrakło czasu na wdrożenie zaleceń?

-> Wdrożyłeś RODO, ale coś poszło nie tak?

-> Masz dokumentację RODO, ale nie wiesz czy jest prawidłowa lub nie umiesz z niej nawet skorzystać?

-> Nie wiesz czy w razie kontroli będziesz w stanie wykazać, że spełniasz wymogi RODO?

-> A może zwyczajnie chcesz upewnić się czy zalecenia poaudytowe zostały wykonane i RODO funkcjonuje u Ciebie tak jak należy?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, nasza oferta jest adresowana do Ciebie. Wiele podmiotów w obawie przed wysokimi karami zdecydowało się na szybkie audyty RODO lub zakup gotowej dokumentacji, która miała zapewnić, że będą zgodne z RODO. Często zabrakło czasu lub środków finansowych na wdrożenie zaleceń poaudytowych, a dokumentacja pozostała niewypełniona lub nikt nie wie jak jej używać. Tymczasem RODO zakłada, że prywatność musi być wbudowana we wszelkie procesy biznesowe a ochrona danych jest procesem ciągłym, którego nie da się zapewnić półśrodkami. Co więcej, zgodnie z zasadą rozliczalności, to Ty będziesz musiał wykazać na kontroli czy spełniasz wszystkie wymogi wynikające z RODO. Sam audyt czy wdrożenie RODO dokonane w sposób nieprawidłowy lub nieefektywny – nie są wystarczające by zapewnić zgodność z przepisami, nie mówiąc już o jej wykazywaniu przed organem nadzorczym. Znamy potrzeby klientów i dlatego oferujemy audyt wdrożenia RODO, na którym wskażemy co i jak należy poprawić lub udoskonalić by Twoja Organizacja działała zgodnie z RODO i byś był w stanie to wykazać. Nie tracimy Twojego czasu i pieniędzy – wykorzystujemy maksymalnie to co już zostało zrobione, wskazujemy lub uzupełniamy jedynie ewentualne braki.

W ramach Wdrożenia RODO 2.0. oferujemy:

– realizację zaleceń poaudytowych,

– weryfikację wykonania zaleceń audytowych,

– weryfikację czy w trakcie audytu zidentyfikowano wszystkie uchybienia,

– weryfikację dokumentacji RODO (całości lub wybranych polityk czy procedur),

– weryfikację treści stosowanych klauzul zgód i klauzul informacyjnych,

– weryfikację zawartych umów powierzenia oraz przeprowadzonych audytów procesora,

– weryfikację przyjętej metodologii oceny ryzyka oraz przeprowadzonych ocen,

– weryfikację czy w razie kontroli da się wykazać, że zrealizowano wszystkie wymogi RODO.

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij